Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2014-06-25 08:32:24
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

2014-06-24 15:27:08
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przekazania nieruchomości gruntowej na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach

2014-06-24 15:18:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-06-24 15:08:58
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres II półrocza 2014 roku

2014-06-24 15:02:50
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność PKP S.A.

2014-06-24 14:55:35
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłącza kanalizacyjnego

2014-06-24 14:39:44
Projekt uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Tarnowskie Góry porozumienia międzygminnego z Miastem Bytom, Powiatem Lublinieckim i Gminami Powiatu Tarnogórskiego i Lublinieckiego

2014-06-24 14:35:27
Uchwała w sprawie wyłączenia miasta Tarnowskie Góry z Powiatu Tarnogórskiego i nadanie Tarnowskim Górom statusu miasta na prawach powiatu

2014-06-24 14:28:37
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2014-06-24 13:34:02