Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LVII/582/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze (ul. Jaśminowa, ul. Jałowcowa)

2014-06-13 10:41:05
Uchwała Nr LVII/581/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze (ulica Barytowa)

2014-06-13 10:35:46
Uchwała Nr LVII/574/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry absolutorium za 2013 rok

2014-06-11 08:25:38
Uchwała Nr LII/578/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014r.

2014-06-03 11:40:28
Uchwała Nr LVII/577/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-06-03 11:36:22
Uchwała Nr LVII/575/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014r.

2014-06-03 11:34:15
Uchwała Nr LVII/573/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok

2014-06-03 11:24:58
Uchwała Nr LVII/576/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

2014-06-02 14:53:17
Uchwała Nr LVII/580/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III Faza” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

2014-06-02 14:43:21
Uchwała Nr LVII/579/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2022

2014-06-02 14:42:13