Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIX/593/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany postanowienia Komisarza Wyborczego w Katowicach Nr DKT-712-21/12 w sprawie podziału miasta Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu z dnia 5 grudnia 2012r. z późn.zm.

2014-09-10 13:02:09
Uchwała Nr LIX/594/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłącza kanalizacyjnego

2014-08-20 09:31:44
Uchwała Nr LIX/588/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-07-11 09:53:52
Uchwała Nr LIX/596/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność PKP S.A.

2014-07-07 12:19:24
Uchwała Nr LIX/598/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres II półrocza 2014 roku

2014-07-07 11:44:15
Uchwała Nr LIX/597/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2014-07-07 11:42:14
Uchwała Nr LIX/595/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przekazania nieruchomości gruntowej na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach

2014-07-07 11:40:06
Uchwała Nr Nr LIX/590/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

2014-07-07 10:20:39
Uchwała Nr LIX/592/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zawarcia przez Gminę Tarnowskie Góry porozumienia międzygminnego z Miastem Bytom, Powiatem Lublinieckim i Gminami Powiatu Tarnogórskiego i Lublinieckiego

2014-07-07 10:09:14
Uchwała Nr LIX/591/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyłączenia miasta Tarnowskie Góry z Powiatu Tarnogórskiego i nadanie Tarnowskim Górom statusu miasta na prawach powiatu

2014-07-07 10:06:31