Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1170/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.08.2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-09-02 11:13:10
Zarządzenie Nr 1169/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.08.2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2014-09-02 11:05:16
Zarządzenie Nr 1168/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.08.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 922/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami

2014-09-02 11:02:49
Zarządzenie Nr 1166/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.08.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2014-09-02 10:54:35
Zarządzenie Nr 1164/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

2014-08-25 16:09:15
Zarządzenie Nr 1161/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.08.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 815/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.10.2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

2014-08-22 07:57:39
Zarządzenie Nr 1162/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.08.2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku z podziałem rezerwy celowej

2014-08-21 15:35:20
Zarządzenie Nr 1163/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.08.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku z podziałem rezerwy celowej

2014-08-21 11:22:01
Zarządzenie Nr 1159/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.08.2014r. w sprawie wprowadzenia zasad budżetu partycypacyjnego miasta Tarnowskie Góry na 2015r.

2014-08-18 12:51:51
Zarządzenie Nr 1158/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 12.08.2014r. w sprawie wykonania uchwały Nr LX/600/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-08-14 14:01:23