Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXI/606/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r.

2014-09-10 12:59:45
Uchwała Nr LXI/610/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/594/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłącza kanalizacyjnego

2014-09-10 12:59:03
Uchwała Nr LXI/609/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry

2014-09-10 12:58:24
Uchwała Nr LXI/608/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach

2014-09-10 12:57:37
Uchwała Nr LXI/605/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

2014-09-03 09:12:04
Uchwała Nr LXI/604/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-09-03 09:05:29
Uchwała Nr LXI/603/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-09-03 09:03:32
Uchwała Nr LXI/613/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji REWIZYJNEJ

2014-09-01 13:46:05
Uchwała Nr LXI/612/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny stanowiącej prawo własności działki nr 1165/220 położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy Alfonsa Zgrzebnioka

2014-09-01 13:44:42
Uchwała Nr LXI/611/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2014-09-01 13:41:04