Zarządzenie Nr 1168/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.08.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 922/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami  

 
 
 

Załączniki

Zarządzenie

Data: 2014-09-02 10:33:46 Rozmiar: 305.75k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 443
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Alina Koralewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Alina Koralewska
Czas wytworzenia: 2014-09-02 10:33:50
Czas publikacji: 2014-09-02 10:33:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak