Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1208/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.09.2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2014-10-07 08:25:36
Zarządzenie Nr 1206/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.09.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-10-06 12:13:02
Zarządzenie Nr 1205/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-10-06 12:09:42
Zarządzenie Nr 1203/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.09.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-10-06 12:06:08
Zarządzenie Nr 1202/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.09.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-10-06 12:04:41
Zarządzenie Nr 1201/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.09.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-10-06 12:03:04
Zarządzenie Nr 1200/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.09.2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2014-10-06 12:00:59
Zarządzenie Nr 1198/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.09.2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

2014-09-29 09:51:55
Zarządzenie Nr 1200/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.09.2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2014-09-26 14:26:31
Zarządzenie Nr 1199/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.09.2014 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2014-09-26 14:25:02