Zarządzenie Nr 1194/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.09.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 922/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami  

 
 
 

Załączniki

Zarządzenie

Data: 2014-09-24 13:55:34 Rozmiar: 2.55M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 427
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Alina Koralewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Alina Koralewska
Czas wytworzenia: 2014-09-24 13:58:02
Czas publikacji: 2014-09-24 13:58:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak