Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXII/618/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2014-10-15 10:16:40
Uchwała Nr LXII/617/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/558/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody głosowania

2014-10-15 10:15:56
Uchwała Nr LXII/619/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej Gminy Tarnowskie Góry

2014-10-02 08:12:06
Uchwała Nr LXII/614/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-10-02 08:10:18
Uchwała Nr LXII/615/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-10-02 08:10:07
Uchwała Nr LXII/616/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/589/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2014-10-02 08:09:34
Uchwała Nr LXII/623/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2015 rok

2014-09-26 13:34:54
Uchwała Nr LXII/622/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania ekspertyzy zgodności projektu pn.: „Regulacja cieku Stoła w km 14+539 - 21+593 - 7,054 km w zakresie: 14+539 - 14+673; 14+708 - 16+078; 16+823 - 17+589; 17+672 - 19+443; 19+466 - 20+629; 20+707 - 21+231; 21+410 - 21+593” z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej

2014-09-26 13:21:10
Uchwała Nr LXII/621/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Tarnowskie Góry dla Gminy Tworóg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kotach ul. Ogrodowa”

2014-09-26 13:11:55
Uchwała Nr LXII/620/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górachz dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu „SENIOR 60+ w Tarnowskich Górach”

2014-09-26 13:09:36