Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do propozycji planu Aglomeracji Tarnowskie Góry.

2014-10-30 08:36:31
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

2014-10-27 09:11:07
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry: Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”, w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach.

2014-10-24 06:55:01
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry: Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”, w dzielnicy Stare Tarnowice w rejonie ulic: Bałtyckiej i Łanowej w Tarnowskich Górach.

2014-10-24 06:54:20
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry: Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”, w dzielnicy Stare Tarnowice w Tarnowskich Górach.

2014-10-24 06:53:49
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry: Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”, w dzielnicy Śródmieście - Centrum w Tarnowskich Górach.

2014-10-24 06:53:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2014-10-23 14:36:27
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Tarnowskie Góry w drodze komunalizacji.

2014-10-23 14:35:10
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej.

2014-10-23 14:33:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

2014-10-23 14:29:32