Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXIII/646/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2014r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

2014-11-05 13:12:16
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2014-11-05 13:09:25
Uchwała Nr LXIII/644/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2014-11-05 13:05:23
Uchwała Nr LXIII/643/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Tarnowskie Góry w drodze komunalizacji

2014-11-05 13:03:40
Uchwała Nr LXIII/641/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej

2014-11-05 11:25:56
Uchwała Nr LXIII/640/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2014-11-05 11:24:29
Uchwała Nr LXIII/639/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2014-11-05 11:22:43
Uchwała Nr LXIII/638/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2014-11-05 11:20:52
Uchwała Nr LXIII/637/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2014-11-05 11:17:40
Uchwała Nr LXIII/636/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry: Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”, w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w rejonie ulic: Świetlanej, Parkowej, L.Staffa, Małej, A. Puszkina, Kopalnianej w Tarnowskich Górach

2014-11-04 15:08:53