Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1235/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.10.2014r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry do zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących, wykraczających poza plan roku budżetowego

2014-11-05 12:01:39
Zarządzenie Nr 1234/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.10.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 922/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami

2014-11-05 11:58:11