Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1269/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.11.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-12-24 08:39:12
Zarządzenie Nr 1268/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.11.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku z podziałem rezerwy celowej

2014-11-28 14:07:42
Zarządzenie Nr 1267/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.11.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku z podziałem rezerwy celowej

2014-11-28 14:05:15
Zarządzenie Nr 1266/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2014r.. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-11-28 14:02:52
Zarządzenie 1265/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-11-28 14:00:54
Zarządzenie Nr 1260/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.11.2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej

2014-11-25 11:17:20
Zarządzenie Nr 1259/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.11.2014r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej

2014-11-25 11:09:37
Zarządzenie Nr 1258/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.11.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 922/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami

2014-11-25 10:24:43
Zarządzenie Nr 1257/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.11.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-11-25 10:04:16
Zarządzenie Nr 1256/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.11.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-11-25 10:03:00