Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1258/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 18.11.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 922/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2014r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami

2014-12-24 08:27:36
Zarządzenie Nr 1255/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.11.2014r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem

2014-12-24 08:25:28