Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2014-12-11 13:39:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/644/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2014-12-11 13:37:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Wschód w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela.

2014-12-11 13:35:16
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2014-12-11 13:30:25
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

2014-12-11 13:26:24
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-12-11 13:25:22
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-12-11 13:24:42