Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr I/12/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych

2014-12-23 15:00:37
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia28 listopada 2014r. w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego

2014-12-23 14:59:22
Uchwała Nr I/15/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-12-10 09:58:20
Uchwała Nr l/14/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognory Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-12-10 09:56:54
Uchwała Nr I/16/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Tarnowskie Góry na okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.”

2014-12-05 12:02:38
Uchwała Nr I/19/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/13/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich

2014-12-04 13:08:53
Uchwała Nr I/18/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2014-12-04 12:42:35
Uchwała Nr I/17/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Gimnazjalista jest w SzOKu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2014-12-04 12:40:52
Uchwała Nr I/13/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich

2014-12-04 12:18:35
Uchwała Nr I/11/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Ochrony Środowiska

2014-12-04 12:15:16