Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 16.01.2015 w sprawie wdrożenia instrukcji postępowania w razie wypadku oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Grach.

2015-05-21 11:48:46
Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Tarnowskie Góry w 2015 roku.

2015-03-16 11:29:58
Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2015r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat

2015-02-04 11:28:28
Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2015r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/33/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-02-04 11:26:05
Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2015r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2015-02-04 11:24:08
Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2015r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-02-04 11:22:12
Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.01.2015r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-02-04 11:21:01
Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.01.2015r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2015-02-04 11:19:42
Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.01.2015r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-02-04 11:17:52
Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.01.2015r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-02-04 11:16:16