Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Mienia Komunalnego

2015-01-22 13:55:29
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/9/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia

2015-01-22 13:54:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach oraz ustalenia przedmiotu ich działania

2015-01-22 13:52:55
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/592/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zawarcia przez Gminę Tarnowskie Góry porozumienia międzygminnego z Miastem Bytom, Powiatem Lublinieckim i Gminami Powiatu Tarnogórskiego i Lublinieckiego

2015-01-22 13:49:34
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018”

2015-01-22 13:47:48
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018”

2015-01-22 13:46:41
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów

2015-01-22 13:45:16
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Tarnowskie Góry dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.”Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Tarnowskich Górach w dzielnicy Lasowice”

2015-01-22 13:43:31
Projekt uchwały w sprawie poparcia realizacji inwestycji polegającej na Budowie obwodnicy Tarnowskich Gór zawartej w projekcie „ Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”

2015-01-22 13:41:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/84/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Tarnowskie Góry w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

2015-01-22 13:32:33