Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/37/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów

2015-03-04 15:24:10
Uchwała Nr III/34/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/84/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Tarnowskie Góry w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

2015-03-04 15:23:16
Uchwała Nr III/43/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Mienia Komunalnego

2015-02-04 10:50:07
Uchwała Nr III/42/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/9/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia

2015-02-04 10:48:30
Uchwała Nr III/41/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach oraz ustalenia przedmiotu ich działania

2015-02-04 10:47:04
Uchwała Nr III/40/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/592/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zawarcia przez Gminę Tarnowskie Góry porozumienia międzygminnego z Miastem Bytom, Powiatem Lublinieckim i Gminami Powiatu Tarnogórskiego i Lublinieckiego

2015-02-04 10:45:31
Uchwała Nr III/39/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018”

2015-02-04 10:37:48
Uchwała Nr III/38/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018”

2015-02-04 10:36:16
Uchwała Nr III/36/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Tarnowskie Góry dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.”Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Tarnowskich Górach w dzielnicy Lasowice”

2015-02-04 10:28:14
Uchwała Nr III/35/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie poparcia realizacji inwestycji polegającej na Budowie obwodnicy Tarnowskich Gór zawartej w projekcie „ Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”

2015-02-04 10:26:56