Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2015r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat 

 
 
 

Załączniki

zarządzenie

Data: 2015-02-04 11:38:58 Rozmiar: 3.27M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 675
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Glomb
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Glomb
Czas wytworzenia: 2015-02-04 11:39:05
Czas publikacji: 2015-02-04 11:39:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak