Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2015-02-19 14:31:22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2015-02-19 14:16:13
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2014 rok

2015-02-19 14:07:45
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła, cieku Drama i cieku Potok Pniowiecki w granicach administracyjnych Gminy Tarnowskie Góry w 2015 roku

2015-02-19 14:04:24
Projekt uchwały w sprawie terminów przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta Tarnowskie Góry na okres kadencji obejmującej lata 2015 – 2018

2015-02-19 13:59:17
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Tarnowskie Góry konsultacji dotyczących projektów uchwał w sprawie Statutów Dzielnic Miasta Tarnowskie Góry

2015-02-19 13:57:39
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Tarnowskie Góry konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Tarnowskie Góry

2015-02-19 13:55:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez włączenie w jej obszar nieruchomości położonych na terenie miasta Tarnowskie Góry

2015-02-19 13:51:39
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-02-19 13:48:00