Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/45/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-03-04 09:14:07
Uchwała Nr IV/44/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2015-03-04 09:12:25
Uchwała Nr IV/52/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2015-03-03 10:37:24
Uchwała Nr IV/51/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2014 rok

2015-03-03 10:35:50
Uchwała Nr IV/50/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła, cieku Drama i cieku Potok Pniowiecki w granicach administracyjnych Gminy Tarnowskie Góry w 2015 roku

2015-03-03 10:33:47
Uchwała Nr IV/49/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2015-03-03 10:31:54
Uchwała IV/48/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Tarnowskie Góry konsultacji dotyczących projektów uchwał w sprawie Statutów Dzielnic Miasta Tarnowskie Góry

2015-03-03 10:26:08
Uchwała IV/47/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Tarnowskie Góry konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Tarnowskie Góry

2015-03-03 10:12:13
Uchwała Nr IV/46/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez włączenie w jej obszar nieruchomości położonych na terenie miasta Tarnowskie Góry

2015-03-03 08:48:47