Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.03.2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za drewno pochodzące z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Tarnowskie Góry przekazanych w posiadanie na podstawie umów cywilno-prawnych

2016-01-04 15:09:44
Zarządzenie nr 113/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 06.03.2015 w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służacymi do przetwarzania danych osobowych

2015-11-09 13:37:45
Zarządzenie Nr 153/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2015-04-07 12:10:34
Zarządzenie Nr 152/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.03.2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2015-04-07 12:09:19
Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-04-07 12:07:30
Zarządzenie Nr 148/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.03.2015 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-04-07 10:45:35
Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.03.2015 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-04-07 10:42:28
Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.03.2015r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/54/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-04-07 10:37:13
Zarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.03.2015 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-04-07 10:35:09
Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.03.2015 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-04-07 10:34:07