Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.03.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2015r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat 

 
 
 

Załączniki

zarządzenie

Data: 2015-03-16 13:30:18 Rozmiar: 2.64M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 490
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Glomb
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Glomb
Czas wytworzenia: 2015-03-16 13:30:51
Czas publikacji: 2015-03-16 13:30:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak