Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Tarnowskich Górach przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2015-04-23 14:49:18
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

2015-04-23 13:59:59
Projekt uchwały sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

2015-04-23 13:54:06
Projekt uchwały w sprawie: powołania Rady Społecznej Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 11

2015-04-23 13:44:56
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

2015-04-23 13:42:44
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2015-04-23 13:26:54
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2015-04-23 13:25:06
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach

2015-04-23 13:20:43
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach

2015-04-23 13:13:15
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-04-23 13:08:44