Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 210/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem, który utworzył zakład jest Gmina Tarnowskie Góry

2016-05-04 12:50:24
Zarządzenie Nr 226/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.05.2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/92/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-06-05 09:36:29
Zarządzenie Nr 224/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-06-05 09:25:21
Zarządzenie Nr 214/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w roku 2015 pn. "Edukacja mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej"

2015-05-29 14:03:33
Zarządzenie Nr 223/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.05.2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2015-05-29 13:24:16
Zarządzenie Nr 222/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.05.2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2015-05-29 13:16:31
Zarządzenie Nr 221/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-05-28 12:31:20
Zarządzenie Nr 220/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-05-28 12:27:16
Zarządzenie Nr 215/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2015-05-28 12:22:23
Zarządzenie Nr 213/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.05.2015 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowej

2015-05-27 13:18:50