Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VI/78/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-05-07 14:35:22
Uchwała Nr VI/77/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognory Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2015-05-07 14:34:01
Uchwała Nr VI/87/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

2015-05-06 10:18:26
Uchwała Nr VI/86/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Tarnowskich Górach przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2015-05-06 10:13:03
Uchwała Nr VI/85/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum w Tarnowskich Górach za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

2015-05-06 10:09:24
Uchwała Nr VI/84/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2015-05-06 10:04:22
Uchwała Nr VI/81/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2015-05-06 10:01:32
Uchwała Nr VI/83/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2015-05-06 09:56:55
Uchwała Nr VI/82/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

2015-05-06 09:54:56
Uchwała Nr VI/79/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach

2015-05-06 09:49:33