Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2015-05-21 14:03:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Dębowej

2015-05-21 14:02:23
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność PKP S.A.

2015-05-21 14:00:23
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/623/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach.

2015-05-21 13:58:16
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach do zasięgnięcia  od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na kadencję 2016-2019

2015-05-21 13:54:23
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

2015-05-21 13:52:56
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry”

2015-05-21 13:51:05
Projekt uchwały w sprawie przekazania mienia Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach

2015-05-21 13:48:58
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tarnowskie Góry, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego

2015-05-21 13:47:20
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-05-21 13:45:56