Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXVII/758/2010 w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Tarnowskie Góry

2013-04-04 14:44:03
Uchwała Nr LXVII/762/2010 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2013-04-04 14:42:28
Uchwała Nr LXVII/763/2010 w sprawie przyjęcia „Szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

2011-03-08 10:34:10
Uchwała Nr LXVII/776/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Kościelnej w Tarnowskich Górach

2010-11-09 09:53:43
Uchwała Nr LXVII/775/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nie przekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Kościelnej

2010-11-09 09:53:33
Uchwała Nr LXVII/774/2010 w sprawie zbycia użytkownikowi wieczystemu – Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu, w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonej przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach

2010-11-09 09:53:27
Uchwała Nr LXVII/773/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej usytuowanej w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy Grzybowej

2010-11-09 09:53:19
Uchwała Nr LXVII/772/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej przy ulicy Węgierskiej 12

2010-11-09 09:53:09
Uchwała Nr LXVII/771/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej przy ulicy Norweskiej 20

2010-11-09 09:53:03
Uchwała Nr LXVII/770/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej przy ulicy Norweskiej 4

2010-11-09 09:52:56