Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVI/325/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach

2012-08-23 11:33:21
Uchwała Nr XXV/308/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Miasta Tarnowskie Góry

2012-08-23 11:30:44
Uchwała Nr XXVI/326/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2012-08-23 11:28:44
Uchwała Nr XXVI/327/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2012-08-23 11:28:07
Uchwała Nr XXVI/328/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2012-08-23 11:27:32
Uchwała Nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Śródmieście Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Górach

2012-08-23 11:26:45
Uchwała Nr XXVI/319/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Tarnowskie Góry

2012-08-23 11:22:59
Uchwała Nr XXVI/322/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2012-08-21 14:36:26
Uchwała Nr XXVI/321/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe

2012-08-21 14:34:28
Uchwała Nr XXVI/323/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2012-08-21 14:33:10