Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX/347/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2013r.

2013-03-26 08:26:12
Uchwała Nr XXX/352/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze

2013-03-21 09:20:03
Uchwała Nr XXIX/339/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 września 2012r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania dotyczących udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry

2013-01-08 09:34:10
Uchwała Nr XXX/348/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

2013-01-08 09:33:14
Uchwała Nr XXX/349/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych

2012-11-21 14:19:34
Uchwała Nr XXX/350/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2012-10-30 11:12:24
Uchwała Nr XXIX/341/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2012-10-04 10:56:25
Uchwała Nr XXX/353/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2012-10-03 10:24:29
Uchwała Nr XXX/351/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019

2012-10-03 10:13:01
Uchwała Nr XXX/346/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/305/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2012-10-03 09:27:23