Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIII/372/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. do celów wymiaru podatku rolnego w 2013r.

2013-01-08 09:26:13
Uchwała Nr XXXIII/374/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2013-01-08 09:25:35
Uchwała Nr XXXIII/376/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach

2013-01-08 09:24:53
Uchwała Nr XXXIII/373/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry

2013-01-08 09:24:11
Uchwała Nr XXXIII/378/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

2012-12-04 15:16:52
Uchwała Nr XXXIII/377/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi Pana Marka Filipczyka

2012-12-04 15:15:00
Uchwała Nr XXXIII/375/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Śródmieście - Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Górach, w części ustalenia planu 6S-MN I, na obszarze działki nr 1690/106 położonej przy ul. I. Krasickiego

2012-12-04 15:09:55
Uchwała Nr XXXIII/371/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Tarnowskie Góry Międzygminnemu Związkowi Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnego Centrum Obsługi Pasażerskiej w Tarnowskich Górach”

2012-12-04 14:28:04
Uchwała Nr XXXIII/370/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/305/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2012-12-04 14:25:10
Uchwała Nr XXXIII/369/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

2012-12-04 14:22:25