Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVI/398/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-02-26 13:21:06
Uchwała Nr XXXVI/399/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry.

2013-02-26 13:20:55
Uchwała Nr XXXVI/400/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2013-02-26 13:20:33
Uchwała Nr XXXV/386/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnowskie Góry oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

2013-02-05 10:49:22
Uchwała Nr XXXV/393/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry

2013-01-30 14:49:12
Uchwała Nr XXXV/381/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok

2013-01-08 09:22:18
Uchwała Nr XXXVI/397/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

2013-01-04 08:39:21
Uchwała Nr XXXVI/396/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

2013-01-04 08:37:56
Uchwała Nr XXXVI/395/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-01-04 08:36:48
Uchwała Nr XXXV/394/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres I półrocza 2013 roku

2012-12-24 09:40:12