Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 642/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.05.2013 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie do 4 lat

2013-06-05 12:42:50
Zarządzenie Nr 643/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.05.2013 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2013-05-14 09:54:37