Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 686/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.06.2013r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry do zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących, wykraczających poza plan roku budżetowego

2013-06-28 15:17:14
Zarządzenie Nr 676/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.06.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 642/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.05.2013r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie do 4 lat

2013-06-26 14:19:05