Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 23 /2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.12.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 966/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 lutego 2014r. z późn. zm. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2015-01-21 10:19:53
Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.12.2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2015-01-09 09:34:49
Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-01-09 09:33:51
Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-01-09 09:28:56
Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-01-09 09:28:20
Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-01-08 14:41:00
Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-01-08 14:38:50
Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.12.2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 p.n. „Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju kultury fizycznej, w tym utrzymania bazy sportowej i prowadzenia zajęć sportowych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”

2015-01-02 12:04:50
Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.12.2014 roku w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla rozwoju sportu w 2015 roku, udzielonego w postaci dotacji celowych tarnogórskim klubom sportowym

2015-01-02 12:02:12
Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.12.2014r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2014 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2014-12-24 09:33:04