Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała NR II/26/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Wschód w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Kazimierza Odnowiciela.

2015-03-04 15:21:46
Uchwała Nr II/22/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2015-03-04 15:20:40
Uchwała Nr II/21/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok

2015-03-04 15:18:51
Uchwała Nr II/25/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z uptywem roku budżetowego

2014-12-30 12:00:01
Uchwała Nr II/24/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

2014-12-30 11:58:15
Uchwała Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wielotetniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-12-30 11:55:53
Uchwała Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2014-12-30 11:54:13
Uchwała Nr II/31/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres I półrocza 2015 roku

2014-12-23 15:02:24
Uchwała Nr II/30/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

2014-12-23 14:57:48
Uchwała Nr II/29/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Tarnowskie Góry w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z siedzibą w Tarnowskich Górach

2014-12-23 14:56:03