Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
zarządzenie Nr 147/2011 z dn.18.08.2011r Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego ( uchylone zarządzeniem Nr 1094/2017r. z dn.27.03.2017r.)

2017-03-28 12:38:39
Zarządzenie nr 145/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.08.2011 w sprawie wprowadzenia Procedury Wewnętrznej umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnowskie Góry oraz jej jednostkom podległym.

2011-09-09 14:35:43
Zarządzenie Nr 154/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.08.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-09-05 09:01:55
Zarządzenie Nr 153/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.08.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2011-09-05 09:01:03
Zarządzenie Nr 152/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-09-05 08:59:43
Zarządzenie Nr 155/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.08. 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2011-09-01 08:47:27
Zarządzenie Nr 151/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.08.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2011-08-29 12:39:11
Zarządzenie Nr 150/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.08.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-08-29 12:37:32
Zarządzenie Nr 149/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.08.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2011-08-29 12:35:47
Zarządzenie 143/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 11.08.2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci i uczniów rozpoczynających naukę w klasach I- III szkoły podstawowej i III klasie gimnazjum

2011-08-25 11:04:55