Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.09.2011r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2011-10-06 10:23:06
Zarządzenie Nr 171/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-10-05 10:06:38
Zarządzenie nr 173/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30 września 2011r. w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum w Tarnowskich Górach

2011-10-04 14:06:48
Zarządzenie Nr 170 /2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27 .09.2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry

2011-10-03 13:42:36
Zarządzenie Nr 168/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.09.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-09-29 12:39:59
zarządzenie nr 169/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.09.2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.05.2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2011-09-29 11:55:59
Zarządzenie Nr 166 /2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.09.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2012”

2011-09-22 12:06:58
Zarządzenie Nr 164/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.09.2011 w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-09-20 12:01:37
Zarządzenie Nr 163/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.09.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku z podziałem rezerwy celowej

2011-09-20 11:54:37
Zarządzenie Nr 162/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.09.2011 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2011-09-20 11:51:27