Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 192/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.10.2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 04.05.2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2011-11-09 11:11:28
Zarządzenie Nr 191/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.10.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-11-09 09:48:57
Zarządzenie Nr 193/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.10.2011r. w sprawie określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury „Pałac w Rybnej” oraz trybu pracy Komisji Konkursowej.

2011-11-08 08:39:33
Zarządzenie Nr 189/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.10.2011 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2011-10-27 08:38:16
Zarządzenie Nr 188/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.10.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-10-25 09:13:56
Zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.10.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-10-25 09:12:10
Zarządzenie Nr 185/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.10.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-10-25 09:10:53
Zarządzenie Nr 187 /2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.10.2011 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych pn. Akademia Euro

2011-10-19 14:44:02
Zarządzenie Nr 183/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.10.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2011-10-17 10:09:39
Zarządzenie Nr 182/2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.10.2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2011-10-17 10:07:58