Zarządzenie Nr 775/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.09.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 642/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.05.2013r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie do 4 lat ze zmianami  

 
 
 

Załączniki

Zarządzenie Nr 775/2013

Data: 2013-09-23 09:09:31 Rozmiar: 349.93k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 384
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Łabędź
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Łabędź
Czas wytworzenia: 2013-09-23 09:09:33
Czas publikacji: 2013-09-23 09:09:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak