Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 849/2013 urmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 642/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 13.05.2013r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie do 4 lat ze zmianami

2013-11-22 08:29:45
Zarządzenie Nr 837/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.11.2013r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem

2013-11-19 08:46:17