Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 241/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.06. 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry

2015-07-27 12:10:04
Zarządzenie Nr 257/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.06.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały Nr V/64/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry

2015-07-03 07:49:10
Zarządzenie Nr 266/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.06.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2015-07-02 12:54:50
Zarządzenie Nr 264/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.06.2015r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-07-02 12:44:45
Zarządzenie Nr 265/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.06.2015r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-07-02 12:41:46
Zarządzenie Nr 256 /2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.06.2015 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku p.n. „Zawody spławikowe z okazji 65 -lecia PZW”

2015-07-01 10:01:16
Zarządzenie Nr 253/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2015-06-30 08:29:38
Zarządzenie Nr 261/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.06.2015r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-06-26 12:03:25
Zarządzenie Nr 260/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.06.2015r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-06-26 12:01:11
Zarządzenie Nr 262/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.06.2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2015-06-26 11:53:41