Sposoby doręczania dokumentów do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach 

 
 

 I. Sposób doręczania dokumentów papierowych.

 

Dokumenty papierowe mogą być doręczane do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach za pośrednictwem:

 

Poczty na adres:

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

ul. Rynek 4

42-600 Tarnowskie Góry

 

Faksu:

Nr faksu 32 39-33-602

 

Kancelarii:

Kancelaria 1 przy ul. Sienkiewicza 2

Kancelaria 2 przy ul. Rynek 4

w godzinach:. poniedziałek : 9.00 – 17.00

wt.-czw. : 8.00 – 16.00

piątek : 7.00 – 15.00

 

 

II. Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

 

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem strony internetowej E-URZĄD lub strony internetowej ePUAP. Można również je składać na elektronicznych nośnikach danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

1.Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach za pomocą strony internetowej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach E-URZĄD.

1. Doręczanie dokumentów poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą https://e-urzad.tarnowskiegory.pl wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na powyższej stronie (na wzór konta e-mail np. na www.wp.pl lub www.onet.pl lub innych tego typu stronach internetowych). Po założeniu i potwierdzeniu linka aktywującego użytkownika ma możliwość skorzystania z dostępnych na stronie gotowych formularzy elektronicznych, które obowiązują w Urzędzie Miasta Tarnowskie Góry.

 

2. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach za pomocą strony internetowej ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

- W celu skorzystania z tej usługi należy założyć bezpłatne konto na ePUAP http://epuap.gov.pl.

- Następnie przygotowany i wydrukowany profil należy potwierdzić np. w najbliższym Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS.

- Osoby posiadające darmowy profil zaufany ePUAP mogą za jego pomocą logować się również do E-URZĘDU Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach https://e-urzad.tarnowskiegory.pl.

- Posiadając profil zaufany ePUAP można po uprzednim zalogowaniu się na http://epuap.gov.pl przesłać do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach dowolny wniosek w postaci elektronicznej.

Uwaga:

W każdym z opisanych powyżej przypadkach należy okresowo sprawdzać skrzynkę elektroniczną w celu weryfikacji otrzymanych dokumentów zwrotnych od Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

 

 

3. Doręczanie dokumentów elektronicznych na nośnikach danych.

 

a. Dokumenty na nośnikach danych takich jak:

- płyta CD lub DVD,

- pamięć masowa USB,

można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w Kancelarii Nr 1 lub Nr 2.

 

b. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach:

 

c. Dokumenty elektroniczne o maksymalnej wielości 5 MB doręczane do Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach muszą być podpisane:

-  kwalifikowanym podpisem cyfrowym (płatny)

lub

- profilem zaufanym ePUAP (bezpłatny).

Uwaga: Profil zaufany ePUAP jest darmowym ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu cyfrowego.

W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.

 

4. Urzędowe poświadczenie odbioru.

 

1. Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez:

a. Stronę internetową Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach E-URZĄD zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy Urzędowe Poświadczenie Odbioru zwane dalej „poświadczeniem przedłożenia”. Poświadczenie takie będzie zawierać m.in.:

-  pełną nazwę Urzędu,

-  datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,

-  datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

 

2. Po złożeniu dokumentów w Kancelarii Nr 1 lub Nr 2 Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach na nośniku danych zostanie wydany dokument (poświadczenie przedłożenia) w postaci papierowej potwierdzający doręczenie, które będzie zawierać m.in.:

-  datę doręczenia,

-  informację o oznakowaniu,

-  sumę kontrolną dokumentu elektronicznego zapisanego na załączonym nośniku,

-  imię i nazwisko wnoszącego,

-  nazwę i adres adresata,

-  podpis osoby reprezentującej adresata.

 

 

5. Dokumenty mogą być składane również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@tarnowskiegory.pl.

 

1. Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

 

2. W przypadku gdy:

a. w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,

lub

b. w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy

to przesyłki takie złożone na adres e-mail uważa się za wniesione nieskutecznie.

 

3.Wielkość przesyłki nie może przekroczyć 5 MB.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 4803
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nigiel
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nigiel
Czas wytworzenia: 2015-06-03 14:18:27
Czas publikacji: 2016-11-18 13:30:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak