Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII/101/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2015-06-08 12:38:13
Uchwała Nr VII/100/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Dębowej

2015-06-08 12:35:46
Uchwała Nr VII/99/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność PKP S.A.

2015-06-08 12:34:07
Uchwała Nr VII/98/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/623/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

2015-06-08 12:32:08
Uchwała Nr VII/97/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na kadencję 2016-2019

2015-06-08 12:23:46
Uchwała Nr VII/96/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

2015-06-08 12:22:08
Uchwała Nr VII/95/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry”

2015-06-08 12:20:41
Uchwała Nr VII/94/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przekazania mienia Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach

2015-06-08 12:18:45
Uchwała Nr VII/93/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Tarnowskie Góry, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za l półrocze roku budżetowego

2015-06-08 12:17:09
Uchwała Nr VII/92/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-06-08 12:13:09