Zarządzenie Nr 243/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.06.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2015 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat 

 
 
 

Załączniki

243_NEW.pdf

Data: 2015-06-12 10:22:53 Rozmiar: 2.68M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 700
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Łabędź
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Łabędź
Czas wytworzenia: 2015-06-12 10:20:45
Czas publikacji: 2015-06-12 10:22:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak