Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2015-06-18 11:57:34
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy fragmentu drogi publicznej (ul. Sielanka).

2015-06-18 11:56:56
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy drogi publicznej (ul. Skrzypczyka).

2015-06-18 11:56:21
Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2015-06-18 11:54:56
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/558/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody głosowania z późn.zm.

2015-06-18 11:54:07
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry”.

2015-06-18 11:53:10
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022.

2015-06-18 11:52:30
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022.

2015-06-18 11:51:42
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2015-06-18 11:50:50
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

2015-06-18 11:47:59