Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 349/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.09.2015 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania weryfikacji sald należności i zobowiązań publicznoprawnych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach

2015-12-28 09:30:30
Zarządzenie Nr 350/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.09.2015 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku p.n. „IV Ogólnopolski Miting Pływacki”

2015-10-13 09:44:32
Zarządzenie Nr 348/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.09.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej oraz powołanie Przewodniczacego Komisji Inwentaryzacyjnej

2015-10-09 12:37:08
Zarządzenie Nr 360/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.09.2015r. w sprawie wykonania uchwały Nr XII/168/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

2015-10-05 16:00:13
Zarządzenie Nr 357/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.09.2015r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-10-02 09:15:03
Zarządzenie Nr 359/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.09.2015r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w związku z podziałem rezerwy ogólnej

2015-10-02 08:58:26
Zarządzenie 354/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.09.2015r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych

2015-10-02 08:36:23
Zarządzenie Nr 352/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.09.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2015r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat

2015-10-01 11:05:14
Zarządzenie Nr 353/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-09-30 09:46:19
Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.09.2015 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2015 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

2015-09-29 09:45:41