Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Tarnowskie Góry oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.

2015-07-09 14:14:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/64/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry.

2015-07-09 14:13:01
Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Tarnowskie Góry zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

2015-07-09 14:11:39
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.

2015-07-09 14:04:53