Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/120/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uczczenia 25. rocznicy samorządu terytorialnego

2015-08-05 10:27:18
Uchwała Nr IX/119/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres II półrocza 2015 roku

2015-08-05 10:26:16
Uchwała Nr IX/118/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przekazania zażalenia według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

2015-08-05 10:24:54
Uchwała Nr IX/117/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry

2015-08-05 10:23:45
Uchwała Nr IX/116/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany nazwy fragmentu drogi publicznej

2015-08-05 10:21:34
Uchwała Nr IX/115/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany nazwy drogi publicznej

2015-08-05 10:16:53
Uchwała Nr IX/114/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2015-08-05 09:16:40
Uchwała Nr IX/113/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/558/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na stałe obwody głosowania z późn. zm.

2015-08-05 09:15:25
Uchwała Nr IX/112/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry”

2015-08-04 15:11:00
Uchwała Nr IX/111/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022

2015-08-04 14:44:14